Spendendank November 2017

Eingang: Paypal

Datum Summe Spender Verwendung
01.11.2017 5,00€ Alexandra Er Futter
01.11.2017 20,00€ Andrea Gyukin Futter
01.11.2017 2,00€ Sabine Fischer Futter 
02.11.2017 10,00€ Ramona Schaaf Futter
02.11.2017 29,00€ Jacqueline Kesici Futter
02.11.2017 10,00€ Saskia Raczak Futter
11.11.2017

18.11.2017

22.11.2017

26.11.2017

27.11.2017

28.11.2017

28.11.2017

 

Summe Paypal:

45,44€

20,00€

5,50€

5,00€

7,00€

5,00€

10,00€

 

173,94€

 Jacqueline Kesici

Jacqueline Kesici

Ina Möller

Alexandra Arft 

NicoleMaschman

Sabine Schwepe

Alexandra Arft

 

Rest Özdere Reise

Futter

Futter

Futter

Futter

Futter

Futter

 

Eingang Postbank

Datum Summe Spender Verwendung
01.11.2017 201.51 Bildungsspender Entwurmungsaktion
14.11.2017 2500,00 NRW schützt Tiere e.V. Kastration
15.11.2017 15,00€ Alexandra Er Futter Katze One-I
20.11.2017 7,00€ Andrea Mertens Futter
23.11.2017 8,97 Felix crunchy soft Cashback allgemein
       
Summe Postbank: 2732,48€    

 

Share Button
2296 Total Views 2 Views Today