Spendendank Dezember 2017

Eingang Paypal

Datum Summe Spender Zweck
01.12.2017 7,50€ Daniela Kaplan Futter
01.12.2017 7,50€ Daniela Kaplan Futter
02.12.2017 10,00€ Sandra Dipci Futter
02.12.2017 6,00€ Alexandra Er Futter
04.12.2017 10,00€ Birgit Schröder Futter
05.12.2017 10,00€ Janet Michaelis Futter
07.12.2017 10,00€ kerstin schmid Futter
17.12.2017 10,00€ Saskia Raczak Futter
17.12.2017 30,00€ Sabines Uhren Futter
21.12.2017 8,00€ Alexandra Er Futter
31.12.2017 10,00€ Daniela Kaplan Futter
Summe Paypal:

 

119,00€    

 

Einnahmen Postbank:

Datum Summe Spender Zweck
01.12.2017 12,00 Marion Selva Mitgliedsbeitrag
  12,00 Marc Rönsch Mitgliedsbeitrag
04.12.2017 5,00€ Monika Bulloweit Futter
05.12.2017 7,00€ Petra Posselt Futter
05.12.2017 5,00€ Monika Kirchheim-Bayram Futter
06.12.2017 50,00€ Gooding Spendenfunktion Futter
07.12.2017 750,00€ Bund deutscher Tierschützer e.V. Futter
07.12.2017 25,00€ Siegfried Weber Heide
13.12.2017 19,99€ Scondoo Cashback  
15.12.2017 15,00€ Alexandra Er Futter One-I
18.12.2017 8,60€ RAINA NUGENT-BOJART Futter
19.12.2017

Summe Postbank:

60,00€

969,59€

Romy Herzel Mitgliedsbeitrag

 

 

Share Button
2477 Total Views 2 Views Today